7 februari 2012

Wat is een speelgroep?

Op 22 februari 2012 is de speelgroep Mama Café Delft van start gegaan. In Nederland kan de term speelgroep verwarrend zijn omdat het (nog) geen bekend concept is en het daarnaast lijkt op de term peuterspeelzaal, waar kinderen vanaf 2 jaar heen gaan ter voorbereiding op de basisschool. Het is bij een speelgroep echter de bedoeling om samen met je kindje heen te gaan. Je kunt de bijeenkomsten daarom ook wel vergelijken met een soort mama café of mama club. 

De term speelgroep is overgewaaid vanuit Amerika en Australië. Hier worden playgroups, oftewel speelgroepen, al een hele tijd succesvol georganiseerd door ouders. Het gaat hierbij om informele bijeenkomsten voor ouders/verzorgers en hun kinderen waar je zoals in een cafe onder het genot van een drankje & hapje een gezellige & interactieve ochtend of middag kunt hebben.

Ouders kunnen in een speelgroep andere ouders uit de buurt ontmoeten, ervaringen uitwisselen, netwerken met andere ouders, vriendschappen ontwikkelen, en spelen met hun kind(eren) in een andere omgeving dan thuis. Kinderen kunnen hier spelen met andere kinderen en andere volwassenen dan hun ouders. Zo doen ze nieuwe ervaringen op, leren ze andere kinderen kennen, en kunnen ze hun sociale vaardigheden ontwikkelen.

Playgroups USA beschrijven een playgroup als volgt:
A playgroup is a small gathering of parents/caregiver and their pre-school aged children, who get together on a regular basis for play and interaction often meeting in a public place such as a park or desinated play area. Extensive research indicates clear benefits to consistent playtime (usually an hour-an-half or two weekly) for kids and their parents/caregivers. A playgroup can significantly help children develop social skills, gain independence, and build self-confidence. It can also give you a chance to meet and learn from other parents—all adding up to newfound friendships and a healthy, nurturing environment. Playgroups can include a range of activities in addition to free play. Groups may often participate in themed playgroups, art and craft activities, and outings. Again, one of the most overlooked benefits of a playgroup is that the adults have a time to talk, make friends, and share experiences and ideas, while the children play.

Playgroups Australia beschrijven een playgroup als volgt:
Playgroup is an informal session where mums, dads, grand parents, caregivers, children and babies meet together in a relaxed environment. Playgroups are set up and run by parents and caregivers, with children choosing from a range of activities set up to meet their varying needs. Activities at playgroup are either free or low cost. Playgroup can be held anywhere that is safe for children and where groups of people can meet - community and neighbourhood centres, health clinics, women's centres, preschools and kindergartens, church halls and even in someone's house. In a playgroup, parents and caregivers stay to interact with the other adults; and to play with the children. No child is too young for playgroup. All children from 0-4 years, including babies, love new experiences and benefit from developing sensory, social and communication skills through activities at playgroup.
Spreekt dit je aan? Meld je dan aan bij Mama Café Delft via mamacafedelft@gmail.com en kijk hier voor meer informatie.